loading

LTL (Gruppaj daşınmalar)

LTL nəqliyyatın idarə edilməsi (Groupage) “ARN Group” şirkətinin əsas xidmətlərindən biri hesab olunur. LTL Gruppaj daşınmalar – bir neçə fərqli şirkətlərə məxsus olan yüklərin bir nəqliyyat vasitəsində toplanaraq daşınmasını həyata keçirilməsi deməkdir. Qeyd olunmuş çadırılma növü yüklərin nəqliyyat xərclərini minimuma endirir və təhlükəsiz daşınmasını təmin edir. Etibarlı daşıyıcılar və digər tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq sayəsində çevik qiymət siyasətini təklif edirik və yüksək keyfiyyətli xidməti görsədirik.