loading

İzləmə sistemi (GPS)

İzləmə sistemləri istifadəçilərə müvafiq nəqliyyat vasitələrinin vəziyyəti barədə məlumat verməyə imkan verən sistemdir. Avadanlıqdan asılı olaraq nəqliyyat vasitələrin məlumatları toplanaraq istifadəçilərə təqdim olunur. Sistemin potensial məqamlara reaksiyası və məlumatları logistika şöbəsinə ötürməsi sürücü ilə bir başa təması azaldaraq risklərin azalmasını və vaxtən səmərəli istifadəsinə səbəb olur.